Dee soort komt voor van Angola tot westelijk Tanzania, Malawi en zuidwestelijk Kenia. Ze worden ongeveer 41 tot 44 centimeter groot en wegen rond de 250 gram. De gemiddelde levensduur in gevangenschap bedraagt ongeveer 15 jaar. Toerako’s eten hoofdzakelijk fruit. Ze zijn na ongeveer twee jaar geslachtsrijp.

De familienaam toerako komt van turacine, een koperkleurig pigment dat zorgt voor de bijzondere rode kleur van de vliegveren. Er zijn geen andere vogelsoorten bekend met een rode kleur die eveneens wordt veroorzaakt door turacine.

De schalow toerako’s van TEXEL ZOO maken deel uit van het Europese fokprogramma van de soort.

Doet mee aan het ESB programma. ESB

Gerelateerd